En av de viktigaste örterna i Ayurveda (en form av alternativ medicin baserat på indiska principer för naturlig länkning.

Ashwagandha är en adaptogen precis som t.ex. rosenrot och ginseng. Det skiljer sig dock från andra adaptogener då det inte aktiverar eller stimulerar specifika funktioner eller organ. Ashwagandha arbetar istället långsiktigt med kroppens stressystem, den så kallade HPA-axeln.

Strävar efter att normalisera kroppens eget stressystem (HPA-axeln) och normalisera stresshormonet kortisol.

Har använts i över 3000 år för att lindra stress, öka energinivåerna, förbättra koncentrationen, uthållighet och motståndskraft.

Kallas för en "intelligent ört" eftersom den hjälper kroppen där det behövs. Hjälper när man är hårt stressad. Hjälper när man har sömnproblem. Lugnar när man känner sig lätt irriterad på grund av stress.

- mer lugn
- Bättre sömn
- Sexuell lust och funktion
- Återhämtning och ork
- Ökad muskelstyrka
- Fokus och minne

Ashwagandha vars botaniska namn är Withania somnifera är en liten grön buske som växer i Indien, Nepal, Kina, Mellanöstern och i vissa delar av Afrika. Växten är grön i färgen och på den växer det orangea-röda bär. Även om bären och andra delar av busken kan användas är det främst växtens rot som ashwagandha är känd för.

Namnet ashwagandha kommer från ordet ashwa som är sanskrit och betyder häst. Namnet kommer dels från rotens specifika lukt som liknar lukten av en häst men även rotens egenskaper som gör dig stark (stark som en häst). Med andra ord kommer namnet både av den specifika lukten på örten och den styrka som den anses besitta.

Bra för minne och hjärna...
8 veckors studie gjord på 50 vuxna som tog 300 mg ashwagandha två gånger dagligen att minnet förbättrades avsevärt i jämförelse med en kontrollgrupp som fick placebo. Det intressanta var att både korttidsminnet och långtidsminnet förbättrades.

Förutom att konstant stress inte är bra för dig kan det leda till högre blodsockernivåer i din kropp och lagring av fett vid buken. Det kan även leda till ett försämrat immunsystem, diabetes typ 2, ångest och depression. I en studie gjord på personer med långvarig stress minskade mängden kortisol med 30% jämfört med kontrollgruppen.

Studier på människor med diabetes och fullt friska människor har visat att det finns ett samband mellan intag av ashwagandha och lägre blodsockernivåer. Det finns studier som har visat en markant skillnad mellan de som tar örten och de som inte gör det. Det verkar som att ashwagandha kan hjälpa dig att sänka mängden socker i blodet. Med det sagt är det viktigt att du som lider av diabetes först rådfrågar din läkare eller kostrådgivare innan du bestämmer dig för att testa örten.

I en 8 veckor lång studie testades 50 personer som var diagnostiserade med minskad utsöndring av sköldkörtelhormon. De tog 600 mg ashwagandha rotextrakt dagligen och resultaten visade en stor ökning i både trijodtyronin (T3) med 41,5% och tyroxin (T4) med 19.6% samtidigt som nivån av tyroideastimulerinade hormonet (TSH) minskade med 17,5%. En förklaring till det här resultatet kan vara att ashwagandha har en effekt på stress vilket kan sänka nivåerna av både T3 och T4 samtidigt som roten minskar mängden kortisol som också kan påverka dessa nivåer.

Inom ayurveda har ashwagandha länge använts för att förbättra mäns fertilitet. Det finns även en hel del studier som visar att örten ökar testosteronnivåerna och fertiliteten hos män. Detta verkar bero på att ashwagandha hjälper att minska stress vilket ofta är en orsak till infertilitet. En annan orsak är att örten hjälper reglera vissa ämnen vilka har en direkt inverkan på spermakvalitet och på så sätt fertiliteten. Förutom det hjälper ashwagandha tack vare sitt innehåll av antioxidanter att minska på den oxidativa stressen som även den påverkar fertiliteten hos män.

Biverkningar...
Även om det använts i tusentals år så finns det, precis som med de flesta naturliga örter, inte så mycket forskning omkring biverkningar. Grundregeln är att du bör vara försiktig om...
...du är gravid
...du ammar
...om du har en autoimmun sjukdom
Milda biverkningar som rapporterats är även huvudvärk, dålig mage och trötthet.
Behandlas du med starkare läkemedel för andra sjukdomar bör du informera/rådfråga din läkare.

Kosttillskott ersätter inte en varierad kost. Står du under medicinsk behandling bör du informera din läkare om användning av Ashwagandha.

Här odlas Ashwagandha

Ashwaganda har även kallats
Indisk Ginseng

eller

"Prisen av Ayurveda"

2012

Succén blir ett faktum...

2012 vinner ett Ashwaganha extrakt pris för årets mest intressanta kosttillskottsprodukt i USA. Idag är det en av de snabbast växande läkeörterna i USA inom segmentet stresskontroll, uppiggande, muskelbyggande och lust stimulerande.

...utan tvekan en av de viktigaste växter jag stött på.

Chris Kilham, mer känd som ”The Medicine Hunter” är en av de största hälsoprofilerna i USA. En man som under 30 år rest jorden runt, levt med naturfolk och undersökt läkeväxter från hela världen.


- Ashwagandha är utan tvekan en av de viktigaste växter jag stött på. Inom den Ayurvediska medicinen har den i årtusenden används som ”livsförlängare, föryngringsmedel och afrodisiakum”.

Specifik effekt på stresshormonet kortisol och hjälper kroppen att normalisera nivåerna av hormonet.

Hög konstant stress kan leda till obalans av kortisol i kroppen. En obalans av kortisol är inte bra för dig kan det leda till högre blodsockernivåer i din kropp och lagring av fett vid buken. Det kan även leda till ett försämrat immunsystem, diabetes typ 2, ångest och depression. 

I en studie gjord på personer med långvarig stress minskade mängden kortisol med 30% jämfört med kontrollgruppen.

Vid kliniska studier visade det sig att Ashwagandha kan ha en mycket stor effekt på stress och depression.
I testerna var den genomsnittliga sänkningen av stresshormonet kortisol hela 27,3%.
77% av deltagarna med depression upplevde en tydlig förbättring.